Affärsutvecklings- och transaktionschef till Järntorget

I ett Executive Search-uppdrag har Newsec hjälpt Järntorget med rekryteringen av ny chef för affärsutveckling och transaktion.

Rollens övergripande ansvar:

Om Järntorget

Långsiktig och hållbar stadsbyggare

När vi utvecklar staden är vår drivkraft att skapa bestående värden som ger en bättre stad för alla. Med insikt och engagemang i våra kunder och våra projekt utvecklar vi bostäder i en verksamhet som präglas av långsiktig lönsamhet.

Vår kärnverksamhet är bostadsutveckling- från markförvärv till färdiga fastigheter och boenden till våra kunder. Huvuddelen av affärsverksamheten avser nyproduktion av flerfamiljshus och småhus för upplåtelse som bostadsrätter, men vi utvecklar även hyresrätter och  studentbostäder för egen eller annan ägares förvaltning.

Läs mer om företaget här.

Behöver du hjälp med din nästa rekrytering?

Boka ett förutsättningslöst möte med en utav våra rekryteringskonsulter så tar vi dialogen vidare.