CFO till ledande förvaltningsbolag med inriktning mot teknisk service

I ett Executive Search-uppdrag har Newsec hjälpt till med rekryteringen av en ny CFO.

Rollens övergripande ansvar:

  • Utveckla och säkerställa välfungerande processer inom ekonomi och finans
  • Ledaransvar för personal inom Business och Financial Control
  • Etablera välfungerande samarbete med outsourcad redovisningsleverantör
  • Utbilda organisationens medarbetare och öka förståelsen kring ekonomi och rapportering
  • Vara en del av ledningsgrupp samt bidra i företagsövergripande frågor

Behöver du hjälp med din nästa rekrytering?

Boka ett förutsättningslöst möte med en utav våra rekryteringskonsulter så tar vi dialogen vidare.