CFO till ledande förvaltningsbolag med inriktning mot teknisk service

I ett Executive Search-uppdrag har Newsec hjälpt till med rekryteringen av en ny CFO.

Rollens övergripande ansvar:

Behöver du hjälp med din nästa rekrytering?

Boka ett förutsättningslöst möte med en utav våra rekryteringskonsulter så tar vi dialogen vidare.