Executive search

Sveriges ledande Executive Search-bolag inom samhällsbyggnadssektorn

Värdeskapande rekrytering.

Att rekrytera rätt är grunden för långsiktig framgång. För oss handlar rekrytering om att skapa resultat för dig som kund. För att uppnå detta lägger vi stor vikt vid att förstå din organisation utifrån affärsmål, medarbetarkultur samt utmaningar och möjligheter som ni står inför. 

Med vår nisch och långa erfarenhet förstår vi din bransch och vi vet var kandidaterna finns. Vi ger tydliga råd och konkreta rekommendationer utifrån evidensbaserade metoder. Projekten leds utifrån en satt tidplan så att du som kund vet från uppstart när du kan förvänta dig resultat. 

Behöver du hjälp med din nästa rekrytering av en chef eller specialist? Kontakta oss gärna så tar vi dialogen vidare.

Utvärdering & second opinion.

För att säkerställa att en anställning blir rätt hjälper vi till att utvärdera en eller flera kandidater som ni själva tagit fram. Vi ger också råd om vad som behöver tillföras för att förmågan hos ditt nuvarande team ska matcha ett uppsatt mål.

Hur utvärderingen genomförs beror på era behov, men baseras alltid på en djup förståelse för er verksamhet och era målsättningar. 

Vår rapportering ger dig relevant, precis och objektiv information om en sökandes eller ett teams potential att nå framgång.

Vill du få en objektiv utvärdering av dina egna kandidater? Kontakta oss bakom klicket.

Därför väljer framstående bolag i fastighetsbranschen Newsec

Marknadsledande expertis

Tack vare djup kunskap om fastighetssektorn och ett brett nätverk är vi väl positionerade att hitta rätt talang för din verksamhet

Unik erfarenhet och nätverk

Med vår kunskap, erfarenhet och kontaktnätverk förstår vi era behov och kan förse er med rätt person på rätt plats

Kundnöjdhet i världsklass

Vi har en svårslagen meritlista avseende interima lösningar av högsta kvalitet